top of page

ESG report

sazka

jsme

social

jsme

S

SOCIAL
Věříme, že za úspěchem každé organizace stojí především lidé. Našim zaměstnan- cům proto poskytujeme příležitosti, aby oni sami mohli psát svůj příběh. Zaklá-dáme si na ploché organizační struktuře bez komplikované hierarchie, dobrých vztazích a angažovaných lidech, kteří tvoří otevřenou firemní kulturu. Jejím východiskem je přesvědčení, že se musíme umět bavit nejdříve my sami, abychom mohli bavit naše zákazníky. Od svého založení jsme odpovědnou společností, která investuje do dobročinných aktivit a projektů. Jsme dlouhodobým partnerem smysluplných iniciativ s pozitivním dopadem.

Lidé
Jsme féroví a dbáme na rovné příležitosti pro všechny – v kariérním růstu, rozvoji i vzdělávání – bez ohledu na pohlaví, věk, národnost, rasu či životní a zdravotní situace našich kolegů a kolegyň. Chceme vytvářet takové prostředí, které bude vstřícné, otevřené, inkluzivní a bude mít pozitivní dopad na angažovanost a kariér-ní růst našich zaměstnanců.

506

zaměst-
nanců
do 30 let
30–50 let
nad 50 let

339

94

Převaha mužů je zčásti dána tím,
že jsme převážnětechnologickou společností. Postupně se nám daří ženy přilákat a nabídnout jim takové možnosti a výzvy, které je oslovují.

jsme

E

mental

enviro–

SOCIAL
Věříme, že za úspěchem každé organizace stojí především lidé. Našim zaměstnan- cům proto poskytujeme příležitosti, aby oni sami mohli psát svůj příběh. Zaklá-dáme si na ploché organizační struktuře bez komplikované hierarchie, dobrých vztazích a angažovaných lidech, kteří tvoří otevřenou firemní kulturu. Jejím východiskem je přesvědčení, že se musíme umět bavit nejdříve my sami, abychom mohli bavit naše zákazníky. Od svého založení jsme odpovědnou společností, která investuje do dobročinných aktivit a projektů. Jsme dlouhodobým partnerem smysluplných iniciativ s pozitivním dopadem.

 

339

zaměst-
nanců
do 30 let
30–50 let
nad 50 let

339

bottom of page